Boya işləri


Boya va örtük məhsulları iri sənaye komplekslərində metal konstruksiyaların xarici faktorlardan, korreziyadan (aşınmalardan) qorumasında da böyük rol oynayır. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu gün boyalar təyinatından asılı olaraq müxtəlif sahələrə fərqli yollarla tədbiq oluna bilər Proses öncəsində səthin araşdırılmasını boya va örtük məhsullarının dəqiq təyin edilməsini bizim profesional əməkdaşlarımıza həvale edə bilərsiniz. Biz boya məhsullarımızın inkişafı sahəsində geniş təcrübəmizə güvənərək, sizə mükəmməl keyfiyyətli boyama təklif edirik.

TƏRƏFDAŞLAR

HVAC sistemləri ilə bağlı sualınız var?