VRF SİSTEMİ
VRF SİSTEMİ

VRF İSTİFADƏ İMKANLARI VƏ MƏKANLARI

VRF SİSTEMİ – çox miqdarda binaların(məkanların)kondisiyalaşdırılması üçün təxsis edilmiş multisahəli kondisiyalaşdırma sistemidir. VRVF kondisionerlərinin quruluşu splind sisteminin quruluşundan bir xarici və bir çox daxili(2-dən 150-ə qədər)blokun olması ilə fərqlənir. Bir məkanda quraşdırılmış VRF sistemi havanı qızdırdığı kimi ,həm də soyuda bilir,bu isə onu ofis mərkəzləri,ticarət salonları,sənaye müəssisələri,çoxmərtəbəli binalar və s üçün müxtəlif iqlim şəraitinə uyğun ən optimal avadanlıq edir. VRF sistemi hər blokun idarəetmə pultunun köməkliyi ilə hava göstəricilərinin fərdi tənzimlənməsini təmin etməyə yol verir.

VRF istifadə sahələri:
  • Hotellər
  • AVM
  • Xəstəxana
  • Residance
  • Ofislər
  • Fabriklər
  • Yaşayış binaları

VRF sistemlərində lazimi qovşaqlarda şaxələnən ümumi boru kəməri sistemindən istifadə olunur,bu da quraşdırmanı əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşdırır və imkan verir ki ,əlavə ana xətt salınmadan vaxtaşırı daxili blokların sayı artırılsın.Ona görə də güc itirmədən bloklararasıəlaqənin uzunluğu 100 m-ə hündürlük fərqi isə 50 m-ə çata bilər.Bu imkan verir ki,xarici blok istənilən rahat yerdə – yardımçıməkanda , damda və yaxud kondisiyalaşdırma binasından müəyyən məsafədə yerləşdirilsin.

TƏRƏFDAŞLAR

HVAC sistemləri ilə bağlı sualınız var?